Pracownia Technik Malarskich i Rysunkowych 

prof. dr hab. Jacek Gramatyka 

dr Paweł Napierała

Pracownia Technik Malarskich i Rysunkowych jest pracownią obowiązkową dla studentów pierwszego roku Malarstwa, oraz pracownią wolnego wyboru  dla studentów pozostałych lat i kierunków.

 Podstawowym założeniem programowym pracowni jest rozwój umiejętności  technicznych związanych z warsztatem plastycznym oraz  uświadomienie studentom zależności pomiędzy obraną techniką realizacyjną a rezultatem wizualnym  dzieła.

 Zwracana jest uwaga na  świadomość  poprawności technologicznej  przy jednoczesnym eksperymentowaniu z nowo poznanymi  elementami warsztatu celem uświadomienia sobie potencjalnych możliwości kreacyjnych.

 Po prezentacji  poszczególnych  technik, studenci wykonują ćwiczenia plastyczne odnoszące się do wykładów, celem zrozumienia istoty danej techniki i możliwości jej twórczego zastosowania we współczesnej praktyce artystycznej.

Omawiane są zasady prawidłowej technologii oraz jej wpływu na końcowy rezultat plastyczny.

 Najważniejszym przesłaniem pracowni jest podniesienie świadomości studenta zarówno jako twórcy jak i odbiorcy dzieła sztuki.

Prace od numeru 28 – 30 są autorstwa studentów,  Mateusza Orłowskiego, Mateusza Drozdowskiego i Lubosława Prijankow  którzy realizowali je w ramach „Pracowni Wolnego Wyboru”