Pracownia Tkaniny Artystycznej

dr Dorota Tarnowska-Urbanik, ad. – kierowniczka pracowni

prof. Anna Goebel – konsultantka 

mgr Lidia Wojcieszek – labor.

Kładziemy nacisk na świadomy proces twórczy i rozbudzenie wyobraźni dla tematu, do którego poszukujemy formy.

Pracownia Tkaniny Artystycznej to miejsce spotkania, wymiany przemyśleń, idei i dialogu mającego doprowadzić osoby studiujące do stworzenia pełnowartościowego dzieła artystycznego. Pracownia dysponuje zapleczem, które pozwala zapoznać się z technikami: malarskimi, tkackimi, barwienia, tworzenia papieru czerpanego, technologiami związanymi z włóknami naturalnymi i syntetycznymi, oraz właściwościami wielorakich surowców, recyclingiem jak i również działaniami w przestrzeni. Zdobyta wiedza, eksperymenty, niestandardowe myślenie o tkaninie kształtuje świadomość i pozwala osobom studiującym rozwijać własny język wypowiedzi twórczej. Różnorodność postaw wymaga indywidualnej pracy z poszczególnymi osobowościami, uwzględniając ich zainteresowania i aktualny stan świadomości artystycznej.

Wiktoria Chrzanowska II lic. animacja film
Opis filmu:
Animacja poklatkowa z wykorzystaniem obiektów wykonanych z barwionej bibuły.