Studium podyplomowe z Malarstwa

kierownik: dr Sebastian Trzoska

Studia podyplomowe na kierunku Malarstwo skupiają się na podstawowych i niezbędnych elementach potrzebnych do świadomego budowania indywidualnego warsztatu artystycznego w dziedzinie rysunku i malarstwa.

Idea studiów polega na stworzeniu swoistego laboratorium doświadczeń do rozwijania samodzielnej twórczej pracy oraz spojrzenia poza sztywne i tylko pozornie nienaruszalne granice przedmiotu jakim jest obraz.

Poprzez „globalny” charakter programu studiów podyplomowych, tzn. dzięki otwartej formule kontaktu z prowadzącymi, bezpośredniej współpracy przy poznawaniu i poszerzaniu własnego warsztatu oraz mierzeniu się z nowymi mediami i sposobami budowania obrazu, studenci zyskują ​​zdolność otwartego spojrzenia na malarstwo jako możliwość „opowiadania” o sobie i swoim miejscu w rzeczywistości, również w kontekście nowych zjawisk artystycznych.

Studia podyplomowe prowadzone są w trybie pozwalającym na duże zindywidualizowanie podejścia do studentów, czyli jednoczesną pracę z osobami na różnych poziomach zaawansowania i o różnych potrzebach edukacyjnych.

Prowadzący zajęcia w roku akademickim 2022/2023:

Malarstwo:

dr Adam Gillert

dr hab. Paweł Kaszczyński

Rysunek:
dr Jerzy Muszyński

dr Paweł Polus

Język narracji w rysunku:

mgr. Jose Manuel Jimenez Muñoz

Laboratorium Papieru:

dr Marcin Lorenz