V Pracownia Rysunku

 dr hab. Alicja Jeziorecka, prof. UAP

Jego wszechstronność ,elastyczność i uniwersalność jest również wykorzystywana jako baza dla innych obszarów sztuki stając się jej integralną częścią. Rysunek-rysowanie, to ciągłe poszukiwanie rozwiązań, które otwierają się na dialog pomiędzy zastanymi przestrzeniami (materialnymi i mentalnymi) Dlatego pracownia rysunkowa to miejsce spotkań różnych postaw artystycznych, które wzajemnie wpływają na rozwój wyobraźni i wrażliwości przyszłego twórcy. To także miejsce poszukiwań indywidualnych wypowiedzi artystycznych zdobywanych poprzez doświadczanie różnych podejść do szeroko rozumianej materii rysunku i sztuki.

Punktem wyjścia w procesie twórczym jest wolność. Dlatego pracownia ma charakter otwarty. W pracowni nie ma ograniczeń jeśli chodzi o dobór narzędzi czy sposób realizacji zadań. Tak szerokie myślenie o rysowaniu i rysunku, powołuje różne przestrzenie wypowiedzi artystycznych, które z założenia nie mają w sobie żadnych ograniczeń. Dlatego pracownia to także miejsce na eksperymentalne działania artystyczne, które mogą się zrealizować podczas zmierzania się z dodatkowymi zadaniami-tematami. Wówczas mogą powstać zarówno rysunki na papierze jak i instalacje przestrzenne czy obiekty artystyczne itp.