VI Pracownia Rysunku

 dr hab. Diana Fiedler, prof. UAP /  dr hab. Ewa Kulesza, prof. UAP

Zakres rysowania nieustannie się poszerza. Asymiluje elementy innych mediów oraz dyscyplin, co koreluje z zacieraniem się granic pomiędzy nimi. W VI Pracowni nie stawiamy ograniczeń w wyborze narzędzi i mediów. Eksplorujemy rysunek poprzez różne drogi myślenia i jako sposób myślenia. Celem jest, aby idee i materiały wzajemnie się przenikały i na siebie wpływały. Pracownia wspiera indywidualne poszukiwania i badania. Jest miejscem, w którym rysunek może stać się rozszerzonym polem. Eksperymentalnym i otwartym. Pracownię współtworzą osoby studiujące z różnych wydziałów – w tym z innych krajów – co przyczynia się do rozwoju powstających prac i wpływa na odbywającą się w pracowni krytyczną dyskusję.

The scope of drawing is constantly expanding. It assimilates elements from other disciplines and media, and correlates with the blurring of the boundaries between them. In Studio VI we place no limit on the choice of tools or media. In addition, we explore drawing through various ways of thinking, and as a way of thinking. The aim is to have the ideas and materials inform and permeate each other. The studio supports individual exploration and research. It is a place where drawing might approach and enter an expanded field: experimental and open. The fact that the studio consists of students from various faculties – including those students from other countries – is an advantage to a studio of this kind, and contributes greatly to the work that takes place in the studio and its critical discussion.