VIII Pracownia Malarstwa

dr hab. Wojciech Gorączniak prof. UAP

dr Monika Shaded ad.

W pracowni skupiamy się na fenomenie obrazu malarskiego jako środka materializowania marzeń, myśli, idei, przeżyć, uczuć, postaw.

Obrazy związane są z bardzo różnymi doświadczeniami i wynikają z innych punktów widzenia. Można jednak dostrzec pewne dominujące kierunki poszukiwań. W tym roku były to szczególne relacje z przeszłością, zarówno osobistą – rodzinną, z historią naturalną jako przeszłością „nieludzką” – wyrażającą się w przywoływaniu artefaktów przyrody oraz z przeszłością mitologiczną – fikcyjną  „odradzającą się” dzięki rytualnym powtórzeniom, inscenizacjom i znakom.

Film Katarzyny Drzazgowskiej pt. „Cztery pokoje”