VIII Pracownia Rysunku 

dr hab. Katarzyna Kujawska-Murphy prof. UAP, Kierowniczka Pracowni

dr Filip Wierzbicki-Nowak, adiunkt

Rozumiemy rysunek jako krytyczny skrót myślowy. Dozwolona w VIII Pracowni Rysunku intermedialność w poszukiwaniu sensu idei, jej analizy. W krytyczno-artystycznej praktyce ważnym aspektem do rozważań jest ekologia.

Zwracamy uwagę na przenikanie się różnych dziedzin sztuki, np. architektury, projektowania, socjologii, komunikacji w kontekstach współczesnych i historycznych rzeczywistości. Utożsamianie wartości artystyczno-intelektualnych opiera się na zależności człowieka od rzeczywistości, w tym przestrzeni. Wysiłki zrozumienia kontekstów rysunkowych dają wolność decyzji o użyciu medium, podczas wyrażania komunikatów wizualnych: od piękna, przez socjologię – aż po idee związku rysunku z medycyną. Program wymaga także pracy z rysunkiem anatomicznym i studiowania martwej natury. Prezentujemy filmy biograficzne, artystyczne, udostępniamy albumy i lektury.

The curriculum of the 8 Drawing Studio refers to the contemporary problems of practical implementation of drawing and diversity with architecture, design, city psychology, communication, in the context of contemporary and historical world and safety in it.

The programme is conducted to raise awareness of the role of integration between art disciplines and science disciplines in cultural / social discourse. We also offer work with a still life model. The most important is the regeneration and revitalization through art and historical knowledge as well as the local context of places, cities, and communities. The program allows diversity in expressing a communication: from drawing, moving image, through intermedia creativity, installation, sound, photography, quotes – reproduction, language. Classes will include drawing reinterpretation of the world.

Facebook Pracowni

 

Studenckie prace video (wybrane):