X Pracownia Rysunku

dr hab. Maciej Przybylski, prof. UAP 

dr hab. Natalia Brandt, ad.

Rysunek

Studyjny – studium widzenia w odniesieniu do rzeczywistości widzialnej.

Anatomiczny – odnoszący się do szczegółów budowy i funkcjonowania czegoś.

Analityczny – dotyczący analizy.

Emocjonalny – dotyczący sfery uczuciowej psychiki człowieka.

Intuicyjny – odnoszący się do poznania bezpośredniego, niepoprzedzonego rozumowaniem, odnoszący się do narzucającego się przekonania, którego nie można w pełni uzasadnić.

Morfologia rysunku – zagadnienia dotyczące budowy języka.

Rysunek jako język uniwersalny.

Co to jest rysunek? 

Gdzie przebiegają granice rysunku?

Rysunek jako konstrukcja formy idei.

Rysunek jako kompozycja przestrzenna.

 Instalacja rysunkowa. 

Obiekt rysunkowy.

Aleksandra Schoen, Grafika Artystyczna, 3r.
LĘKI
2’ 36’’
rysunek węglem na papierze 200/150 cm