XI Pracownia Malarstwa

prof. dr hab. Marek Przybył

mgr Magdalena Kasprzak

Program Pracowni jest skonstruowany tak, aby dawał osobom studiującym jak najszerszą ofertę poznawczą.

Rozumiemy przez nią kształcenie umiejętności patrzenia i umiejętności manualnych w kontakcie z naturą. Bazą są często zadania studyjne: akt, portret, martwa natura, pejzaż. Dla rozwoju artystycznej świadomości bardzo ważne jest podejmowanie proponowanych przez nas lub przez same osoby studiujące, tematów hasłowych dotyczących zagadnień społecznych, politycznych, religijnych i oczywiście aspektów związanych z samą sztuką, jej rolą i obecnością we współczesnym świecie. Nie czynimy ograniczeń przy wyborze medium technologicznego. Uważamy Pracownię za miejsce wspólnoty, w którym dyscyplinie pracy i hierarchizacji zadań powinna towarzyszyć niezbędna artystyczna różnorodność i poczucie indywidualnego rozwoju osób studiujących.