XII Pracownia Malarstwa

prof. Janusz Marciniak

as. st. Monika Szczygieł

Program XII Pracowni Malarstwa opiera się na założeniu, że najważniejszym celem dydaktyki artystycznej jest zainicjowanie indywidualnego podejścia do sztuki i samodzielności w problematyzowaniu przedmiotu poznania artystycznego.

Malarstwo to przeżywanie, myślenie i wyrażanie się obrazem. (…) Podstawą warsztatu malarskiego są kompetencje rysunkowe, wrażliwość kolorystyczna, umiejętność sformułowania koncepcji plastycznej i znajomość stosowanych technik malarskich. Warsztat to także otwarcie na nowe technologie wizualne, troska o ikonograficzną warstwę obrazu, wiedza o sztuce dawnej i najnowszej, świadomość konieczności redefiniowania pojęcia obrazu i pogłębiania poczucia formy w relacji do świata, w którym żyjemy. (…) Pełna prezentacja prac osób studiujących w tej pracowni znajduje się w e-katalogu XII Pracowni Malarstwa.

prof. Janusz Marciniak

Link do e-katalogu XII Pracowni Malarstwa 2023