XIII Pracownia Malarstwa

Prof. dr hab. Grzegorz Ratajczyk

mgr Mateusz Pietrowski, asyst.

Najważniejszym celem programowym jest kształtowanie indywidualności osób studiujących, pomoc w rozwoju świadomości artystycznej i poszukiwaniu własnej drogi twórczej.

Program stara się wspierać te dążenia poprzez szereg zagadnień studyjnych, interpretacyjnych, często z dookreślającym je hasłem. Dla osób studiujących na latach wyższych, z większym doświadczeniem twórczym, możliwe są działania abstrakcyjne, gdzie najważniejszym celem jest aktywne poszukiwanie własnego języka artystycznego, tego co indywidualne i niepowtarzalne. Realizacja tych zadań powinna być oparta na propozycjach w formie dyskusji i szkiców koncepcyjnych. Szkic jest ważnym punktem wyjścia do realizacji obrazu. Ten pierwszy zapis myśli, często może okazać się istotnym zaczynem w budowaniu indywidualnego, autonomicznego języka.

Jedną z ważniejszych rzeczy jest przygotowanie osób studiujących nie tylko do odnoszenia sukcesów, ale także do ponoszenia porażek, traktowanych jako istotnych momentów w samodzielnej pracy twórczej.

Na to wszystko nakłada się doświadczenie pracy zdalnej, które stworzyło nową optykę artystyczną.