XIII Pracownia Rysunku

dr hab. Adam Nowaczyk

dr Sebastian Trzoska, asystent

Rysunek jest prostym gestem ale i złożonym procesem, stanowi początek wszelkiego zapisu wyobrażeń, idei w formie stanowiącej zarazem jego treść.

Pracownia to miejsce wieloaspektowego doświadczania procesów indywidualnego i wspólnotowego kształtowania języka wizualnej komunikacji, ekspresji przeżyć, myśleń i zmyśleń. Program przewiduje kształtowanie świadomości plastycznej zarówno w ramach studiowania i analizy zjawisk natury jak i pracy z tematami/hasłami wymagającymi od studenta wyobraźni otwierającej się na wszystko to co doświadczeniu zmysłowemu dane, ale i to co nieuchronnie chce się jemu wymknąć. Interesuje nas nie tylko wiedza o budowie ludzkiego ciała, ale świadomości formy, kontekstu, funkcji i roli przestrzeni, wymiaru egzystencjalnego w ujęciu podmiotowym i społecznym. Poprzez zapis, laboratorium formy/języka, aktywne widzenie, słuchanie poszukiwać będziemy narzędzi analizy i wyrażania zjawisk, pojęć tworzących możliwość wkraczania w nowe obszary i sposoby istnienia rysunku.

adam.nowaczyk@uap.edu.pl

sebastian.trzoska@uap.edu.pl

xiiipracowniarysunku@uap.edu.pl

Facebook Pracowni