XV Pracownia Rysunku

prof. dr hab. Grzegorz Keczmerski

dr Agata Nowak

Program pracowni zakłada wszelkie działania rysunkowe oparte na szerokim spektrum warsztatowym.

Działania rysunkowe obejmują studia analityczne jak i prace tworzone z wyobraźni na określone hasła problemowe. Składowa tych dwóch doświadczeń ma na celu wypracowanie przez każdą studentkę i każdego studenta własnego języka ekspresji artystycznej. Bardzo ważne w działaniach rysunkowych jest wykorzystywanie wiedzy z historii sztuki i kultury i orientacja w problemach sztuki współczesnej, również świadoma inspiracja twórczością innych artystek i artystów.

Dodatkowo w pracowni na początku każdego roku akademickiego odbywa się pokaz technik rysunkowych i graficznych połączony z prezentacją multimedialną. Zależy nam na rozwijaniu umiejętności warsztatowych, dlatego proponujemy wszystkim studentkom i studentom działania eksperymentalne. W XV Pracowni Rysunku można łączyć doświadczenia tradycyjnego warsztatu rysunkowego z działaniami graficznymi – monotypia, linoryt a nawet miedzioryt.

Anika Naporowska / Czy to sen, czy mara / szkicownik