XVI Pracownia Rysunku

dr hab. Mikołaj Poliński prof UAP

dr Jarosław Szelest ad.

Rysunek przez swoją prostotę, bezpośredniość notacji łatwość zapisywania odczuć, emocji, jest bliski myśleniu, często stanowi pierwszy zarys koncepcji dzieła.

Właściwości te sprawiają, że łatwo przenika odmienne języki artystyczne, nie tylko stając się często podstawą prac malarskich, rzeźbiarskich, instalacyjnych, działań performance, wideo czy też projektowych – architektonicznych ale również może stanowić ważny element, filmu, muzyki, poezji czy teatru.

Podatność rysunku na przenikanie odmiennych domen artystycznych stanowi bardzo interesujący punkt wyjścia dla pracy pedagogicznej. Doświadczanie artystyczne na styku różnych autonomicznych języków sztuki może być doskonałą podstawą do dalszych indywidualnych poszukiwań twórczych studentów. Do rozwijania ich wyobraźni i budowania  indywidualnego języka wypowiedzi artystycznej lub projektowej.

Tadeusz Niziołek / Grafika / 3r / st jedn. / And Now Now What?