XVII Pracownia Rysunku 

dr hab. Tomasz Bukowski prof. UAP

dr Anna Kołacka ad.

Rysunek jako doświadczanie świata.

Wydaje się, że pierwsze jest doznanie wzrokowe. Z niego może zrodzić się refleksja nad światem, która bywa determinowana przez wiele skomplikowanych i często nie do końca dających się wskazać czynników jak nasza osobowość, wspomnienia, doświadczenie…

Pragnąłbym, aby rysunek stawał się miejscem eksperymentu, poligonem doświadczalnym, miejscem sukcesów, a także porażek, jakie w naturalny sposób towarzyszą procesowi twórczemu.

Rysunek jako forma wyrazu artystycznego może stać się pewnego rodzaju azylem czy ucieczką, może być miejscem do zamanifestowania siebie, swoich poglądów czy stosunku do świata.

Studia powinny być początkiem odkrywania własnej tożsamości artystycznej.

Nie da się jej zbudować w próżni. Dlatego tak ważne jest, aby trakcie studiowania nabywać umiejętności potrzebne do realizacji naszych zamierzeń artystycznych. Mają w tym pomóc sytuacje aranżowane w pracowni. Są one niejako punktem wyjścia dla rozwijania szeroko rozumianego warsztatu rysunkowego. Mają pomóc w nauce komponowania, dostrzegania relacji przestrzennych, obserwacji form światła i cienia, kształtowania poczucia formy.

Wybrane tematy realizowane przez osoby studiujące w 2022/2023

Format-owanie

W koło

Bez przerwy

To, co mnie określa

Portret rodzinny

Niespodziewany

Pojedyncze-wielokrotne

Kilka przedmiotów

Dominika Nawrocka, Ptaki, animacja poklatkowa, czas trwania: 0’28’’ (zapętlone),
Opis wideo:
Krótka animacja złożona ze zdjęć rysunków, przedstawiających plamy o różnym kształcie i nasyceniu czerni. Poszczególne szkice układają się sekwencję inspirowaną widokiem kluczy ptaków na niebie.