Zajęcia z anatomii dla I roku Malarstwa

dr hab Paweł Flieger, prof. UAP

Zajęcia z rysunku anatomicznego zostały tak pomyślane i zaplanowane przeze mnie, by dzięki uczestnictwu w nich osoba studiująca na I roku zdobywając podstawowe informacje z zakresu budowy ludzkiego ciała równocześnie mogła doskonalić swoje umiejętności zapisu zdobywanej wiedzy. By analizując i pracując nad formą przedstawienia wykorzystywała cały dostępny repertuar zasad rysunkowych. Zajęcia te mają pomóc zrozumieć osobie studiującej jak przy użyciu podstawowych środków wyrazu może zbudować przekonywujące wrażenie trzeciego wymiaru na płaszczyźnie.