II Pracownia Rzeźby i Działań Przestrzennych

prof. dr hab. Jacek Jagielski

dr Dawid Szafrański ad.

…Pracownia jest miejscem, w którym dokonują się poszukiwania własnego oblicza artystycznego poprzez określanie personalnych przestrzeni, czasu i miejsc.

Istotą jest weryfikacja tego co znane, zetknięcie się z przestrzenią i samym sobą, zafascynowanie dialogiem między materią a swoim zaciekawieniem, odkrywanie rzeczywistości i znaczenie jej swoim dotykiem. Tu nauka, edukacja, doświadczenie przez pryzmat twórczości i aspekty rzeźby odkrywają nieznane dotąd obszary, a w nich coraz to nowe pytania, obok których nie sposób przejść, a trzeba się do nich odnieść. Pojawiające się rozwiązania generują kolejne intrygujące sfery, rejony, one zaś implikują kolejne pytania pobudzające ciekawość poznania. Zmagania się z przestrzenią rzeczywistą, personalną i wyimaginowaną oraz pokonywanie oporu w wielu wymiarach jego pojmowania, także oporu materii, są elementami zasadniczo współtworzącymi pracownię, w której student dąży do stworzenia własnej tożsamości artystycznej. Program zakłada ćwiczenia warsztatowe oraz realizację w wybranym materiale studia z natury i alternatywne dla nich kreacje własne. Ważnym elementem kształcenia jest praca z aparatem fotograficznym, kamerą czy komputerem tak w sferze ekspozycji i dokumentacji, jak i w obszarze twórczego przeobrażenia formy.

Celem i ambicją prowadzącego pracownię jest ponadto promowanie twórczości własnej studentów i ukazywanie ich osiągnięć przez udział w pokazach i partycypowanie w wystawach i wydarzeniach artystycznych tak na terenie uczelni, jak i poza nią…

prof. dr hab. Jacek Jagielski

Lidia Tańska, „GRA BEZPOŚREDNIA”, performance dokamerowy, III rok, jednolite studia magisterskie, kierunek Rzeźba. Współpraca/ performer  – Mikołaj Thiel, III rok, jednolite studia magisterskie, kierunek Rzeźba.