III Pracownia Rzeźby i Otoczenia – Studyjna

prof. dr hab. Wiesław Koronowski, prof. UAP

mgr. Konrad Smela as.

Punktem wyjścia w naszej pracowni jest analiza studium z natury, która ma pomagać świadomemu konstruowaniu autonomicznej wypowiedzi artystycznej.

Konsekwencje decyzji o tworzeniu w oparciu o obserwację natury są zbliżone do następstw każdej decyzji dotyczącej metodycznej pracy twórczej. Chodzi o takie aspekty jak uwspólnianie pojęć, celowość używanych środków i świadomość ich zastosowania. Jednocześnie odwołujemy się tym samym w oczywisty sposób do bogatej wielowiekowej tradycji rzeźby europejskiej.

Jednym z ważniejszych aktów poznania są relacje przestrzenne, doznania przed-pojęciowe. Są one archetypem poznania i są niezbędne dla prawidłowego rozwoju. Rzeźbienie więc aktu czy portretu i tak zwane odtwarzanie rzeczywistości, nie jest wyrazem skostnienia formalnego, lecz umysłowym procesem znajdowania relacji przestrzennych, to swoiste strojenie instrumentu poznania, opowiadaniem nie tyle o modelu, ile o relacjach, jakie udaje się odszukać.

 

Strona pracowni

Linki do mediów społecznościowych