IV Pracownia Rzeźby i Otoczenia – Mała Forma Rzeźbiarska

prof. dr hab. Wiesław Napierała, prof. UAP

mgr. Izabela Grudzińska as.

W pracowni studiują studenci z wydziału rzeźby i pozostałych uczelnianych wydziałów.

Studenci realizują swoje prace w trzech grupach tematycznych – tematy animalistyczne,figuratywne i medalierstwo. Wszystkie te zadania nakierowującą wrażliwość studencką na obserwowanie natury i zajmowanie się studiowaniem jej konstrukcji i budowy jak i też tworzenia na tym fundamencie wartości i treści uniwersalnych.Pracownia bazuje na szeroko pojętej tradycji w sztuce, odwołując się do sporego zapotrzebowania wśród młodzieży akademickiej. Studenci w większości przypadków modelują w glinie, drewnie, gipsie i technikach własnych. Specjalnością pracowni jest praca w wosku pszczelim i odlewy w metalu. Format rzeźb studenckich ograniczony do małej formy jest zrzuceniem ciasnego gorsetu rzeźby pełnowymiarowej i zaproszeniem do świata iluzji i wyobraźni przekraczające wszystkie możliwe skale i formaty..