V Pracownia Rzeźby i Działań Przestrzennych – Obiekt Tkacki

Prof. dr hab. Andrzej Banachowicz

Asystent stażysta Zuzanna Biela.

Szeroko rozumiana ,,tkanina’’ jest dzisiaj bogactwem – kolażem dyscyplin artystycznych –  mieści w sobie i czerpie z rysunku, rzeźby, grafiki, malarstwa instalacji czy obiektu.

Jest również totalną integracją technik i technologii. Studenci wpierw w Pracowni wykonują klasyczną techniką tkacką, małą realizację a poprzez dobierane materiały zapoznają się z pojęciem osnowy, wątku, zarobienia itd. Tworzą także małe ,,etiudy plastyczne’’ z wykorzystaniem technik: tkania, zszywania, nawarstwiania, owijania, skręcania, pikowania lub ich mieszania – EKSPERYMENTU! W trakcie tej pracy poznając możliwości technik i materiałów rozpoczynają projektowanie dalszych realizacji. Te indywidualne zamierzenia twórcze studentów Pracowni służą pokonaniu uwarunkowań wyobraźni, materii i czasu.

Oktawia Watras, Scenografia, Krajki Słowiańskie
Krajki słowiańskie to mój ukłon w stronę natury oraz dziedzictwa kulturowego. Pasy służyły dawniej nie tylko jako dodatek do stroju, ale miały symboliczne zastosowanie w obrzędowości. Za inspirowane ludowymi wyrobami krajki są w całości farbowane roślinnie. Dzięki własnoręcznie pozyskiwanym darom natury i użyciu odczynników o specjalnych właściwościach powstała eksperymentalna paleta barw na próbkach z wełny. Barwione w naturalny sposób włóczki są całkowicie bezpieczne dla środowiska, co jest ważnym aspektem pracy. Mój projekt to przede wszystkim powrót do korzeni, opowieść o dostrzeganiu piękna w tradycji i docenieniu bogactwa przyrody i możliwości jakie nam daje.

Zuzanna Bielak, Rzeźba, Tkane historie

Seria obiektów intuicyjnych, powstałych z tych samych naturalnych materiałów. To opowieść o procesie rozwoju, poszukiwaniu tożsamości, własnego miejsca w świecie.

Zuzanna Bielak, Rzeźba, W odpowiednich warunkach
Pozornie delikatny obiekt w odpowiednich warunkach, zyskuje zupełnie inny wymiar, nową jakość.