V Pracownia Rzeźby i Otoczenia – Obrazowanie Przestrzenne

dr hab. Jarosław Bogucki, prof. UAP

dr Szymon Zwoliński, lab.

Pracownia Obrazowania Przestrzennego powstała w 2010 r. prowadząc doświadczenia oraz rozwijając umiejętności z zakresu wykorzystania analogowej holografii laserowej jako jednej z alternatywnych technik obrazowania przestrzennego.

Pracownia w ostatnich latach stale poszerza obszar podejmowanych zagadnień. W obecnej formule główny nacisk położony jest na umiejętność przetwarzania, kreatywnej inspiracji oraz rozwoju języka rzeźbiarskiego w oparciu o eksperymentalne doświadczenia oraz próbę wykreowania własnej, autorskiej formy artystycznej wypowiedzi. W pracowni prowadzone są doświadczenia z różnymi, często nietypowymi materiałami oraz technikami artystycznymi. Podejmowane tematy nie mają charakteru ściśle studyjnego. Prowokują do poszukiwań własnych rozwiązań oraz różnorodnych interpretacji. Ważnym elementem kształcenia jest umiejętność wykorzystania pozyskanej wiedzy w przyszłej samodzielnej aktywności zawodowej.

 

Strona internetowa pracowni