VI Pracownia Rzeźby i Działań Przestrzennych 

prof. dr hab. Karolina Komasa

Pracownia swój program kształtuje wokół działań osadzonych w kontekście konkretnej sytuacji czy miejsca a działaniami interaktywnymi.

To konteksty tworzą sensy, zatem relacja obiektu z otoczeniem, tym fizycznym i kulturowym, wymaga szczególnej świadomości, wyczucia skali, materiału i formy, wrażliwości na atrybuty przestrzeni i jej oddziaływanie. To, w jaki sposób użyte zostaną gesty wobec wybranego otoczenia, świadczy o uważności na relacje z otaczanym obiektem. Także możliwość doświadczenia obiektu/rzeźby poprzez włączenie wszystkich zmysłów w poznanie akcentuje jego interaktywny charakter i wzmacnia intensywność zawartych w nim treści.

Wielozmysłowość praktyki rzeźbiarskiej traktowana jest jako baza dwuwymiarowego świata wirtualnego, a jej autentyzm i uniwersalizm jako ważna i niezbędna umiejętność w poruszaniu się w nieskończonym świecie sztuki.

W tym roku akademickim trzon pracowni stanowili studenci 3 roku Rzeźby, którzy zakończyli obowiązkowy program pracy z modelem i poświęcili się odnajdywaniu własnego języka ekspresji. Otrzymali rozbiegowe tematy pracowniane, a potem przedstawili własne propozycje prac poruszające ważne dla nich wątki. Kształtowali swoją świadomość artystyczną poprzez samodzielne działania na różnych polach. 

Oto wyniki tej przygody.

/Zapraszamy także na wystawę “na żywo” w pracowni 111a bud. A/ 

Pracowniane tematy rozbiegowe:

  1. TO WSZYSTKO DZIĘKI BALONOWI

Wykonstruuj strukturę z wybranego przez siebie materiału, której istnienie i funkcjonowanie warunkować będzie balon (jego fizyczne właściwości). Struktura powinna mieć charakter powtarzalny.

  1. RELACJA

Wykorzystując arkusz papieru szarego, dobierz do niego przeciwstawny przedmiot i stwórz układ/obiekt podkreślający zaistniałą między nimi relację. Papier musi być zastosowany w całości, wybrany przedmiot powinien być jeden.

Cezary Stachura, Zależności, 3:24 min.
Film przedstawia w zwolnionym tempie próbę kontroli ruchu (na zasadzie wańki-wstańki) rzeźby przedstawiającej dwie splecione w uścisku świnki wykonanej z wosku stylizowanego na mocno spatynowany brąz, prezentowanej na tle białej ściany. Dwie ręce przechylają, popychają, okręcają opisaną rzeźbę, sprawiając wrażenie tańca, powodując także, jej ucieczkę z centrum a czasem nawet poza granicę kadru.