VII Pracownia Rzeźby i Działań Przestrzennych – Perfomance

prof. dr Janusz Bałdyga

dr Marta Bosowska, ad.

Proces dydaktyczny oparty na obecności i działaniu uwzględnia znaczenie form trwałych i ich rolę w modelowaniu prostych czynności i zachowań człowieka.

Konstruujemy znak wokół osoby performera uwzględniając takie pojęcia jak ciało, figura, sylweta, ślad, pamięć, czas.

Traktując performance jako fakt intermedialny, poszukujemy relacji (granice, wpływy, przenikania) z takimi dyscyplinami jak klasyczna rzeźba, rysunek, tekst wizualny i taniec.

Studentki i studenci w ramach procesu dydaktycznego uczestniczą w międzynarodowych i ogólnopolskich festiwalach i przeglądach szeroko pojętej sztuki akcji.

W roku akademickim 2022/ 2023 tematy wynikały z indywidualnych decyzji wynikających z analizy omawianych obszarów problemowych:

 Przedmiot ucieleśniony – ciało uprzedmiotowione

 Figura w procesie transformacji znaczeń

 Performance liczbowy

 Słowo – performance jako opowieść

 Ikona portret jako nośnik idei i ukrytych znaczeń

 Przypadek elementem strategii działania

 Partytura performance, partytura zdarzenia

Performance | WEJŚCIA / WYJŚCIA #6