Pracownia Interpretacji Przestrzeni 

mgr inż. arch. Łukasz Spychaj

prof.dr hab. Andrzej Wielgosz

Wystawa końcoworoczna roczna pojawi się w tym miejscu po 16.06, w międzyczasie zapraszamy do poprzednich edycji

2022 | 2021