Pracownia Projektowania Architektonicznego III

dr hab. inż. arch. Stanisław Sipiński, prof. UAP

mgr inż. arch. Daria Tomczak, asyst.

Zajęcia w pracowni odbywają się w trybie konsultacji. Każdą pracę projektową studenci zaczynają od bogatego w fotografie, analizy i szkice studium lokalizacji kończąc na ostatecznej formie projektu, który jest opracowywany indywidualnie.

Ponadto zajęcia zawierają skrócone wykłady, i co cieszy się dużym zainteresowaniem wizyty na budowach obiektów projektowanych przez Profesora. Na konsultacjach omawiane są także zagadnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zasady programowania inwestycji i fragmenty aktów normatywnych związanych z architekturą. W pracowni zajmujemy się projektowaniem obiektów użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego i indywidualnego, służby zdrowia, obiektów sportowo-rekreacyjnych, oraz koncepcji urbanistycznych. Dyplomy inżynierskie i magisterskie również obejmują wyżej wymienione obiekty architektoniczne oraz obszary architektury i urbanistyki. Nowym przedmiotem wykładowym realizowanym w planie studiów jest Integracja Procesów Projektowych, w ramach której studenci zapoznają się między innymi z zagadnieniami związanymi z koordynacją międzybranżową, ekonomią prowadzenia inwestycji i procesu deweloperskiego, a także rolą architekta. Wykłady zawierają elementy BIMu. 

Tegorocznym tematem projektowania zintegrowanego było zrealizowanie zespołu budynków zlokalizowanych przy skrzyżowaniu ulic Roosevelta i Jana Henryka Dąbrowskiego w Poznaniu. Zaproponowane obiekty wpisują się w istniejącą tkankę miejską i swoimi podziałami nawiązują do sąsiedniej zabudowy. Poniżej przedstawione są prace wykonane przez studentów drugiego roku studiów magisterskich na kierunku Architektura.

Anna Ramos i Weronika Grzystek  – II rok II st. Architektura

W ramach pracowni prowadzone są zajęcia z projektowania miejsc pracy dla studentów trzeciego roku kierunku Architektury. Tegorocznym zadaniem było stworzenie projektu kliniki rehabilitacji wraz z funkcjami uzupełniającymi zlokalizowanej na działkach przy ulicy Grochowskiej i Promienistej w Poznaniu. W ramach przedmiotu były przeprowadzone wykłady uzupełniające poruszające tematykę dostosowania obiektów dla wszystkich użytkowników w tym osób niepełnosprawnych i podstaw ekonomii w kontekście projektowanego budynku. Oddane opracowania projektowe na zaliczenie zawierają rzuty kliniki, przekroje, elewacje, plan zagospodarowania terenu i wizualizacje przedstawiające koncepcję projektową. Jednym z ważnych elementów edukacji było omówienie, siatki konstrukcyjnej proponowanych obiektów, Warunków Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a także fragmentów przepisów przeciwpożarowych podczas konsultacji projektowych.  

Tegorocznym zadaniem projektowym dla studentów drugiego roku pierwszego stopnia Architektury Wnętrz było stworzenie domu jednorodzinnego na działce teoretycznej dla wybranej rodziny. Na początku zajęć studenci mieli za zadanie zapoznać się ze światowymi przykładami domów jednorodzinnych słynnych architektów. Oddane opracowania projektowe na zaliczenie zawierają rzuty domów, dwa przekroje, elewacje, plan zagospodarowania terenu i wizualizacje przedstawiające koncepcję projektową. Jednym z ważnych elementów w edukacji studentów była próba zmierzenia się z rysunkiem architektonicznym uwzględniając przy tym wybrane ustroje budowlane. W semestrze letnim była kontynuowana praca nad projektami w postaci zrealizowania wybranych wnętrz do wcześniej stworzonych koncepcji. W przypadku osób studiujących zapisanych do pracowni na jeden semestr realizowany jest program zawierający projekt domu jednorodzinnego.