Analiza produktu

mgr Agnieszka Mazurek, asyst.

mgr Małgorzata Paruch-Piotrowska, asyst.

dr Bartłomiej Pawlak, ad.

Ćwiczenie składa się z trzech części:

  1. „Od A do Z” – zadaniem studenta jest dokonanie analizy funkcjonalnej wybranego przedmiotu codziennego użytku, które obsługiwane jest jedną lub dwoma dłońmi.
  2. „Motoryka mała” – w drugiej części student analizuje przedmiot w kontekście dłoni i sposobu użytkowania.
  3. „Ulepszenie” – w trzeciej części ćwiczenia student dokonuje analizy przedmiotu pod kątem możliwości jego ulepszenia. 

Zadanie realizowane jest w cyklu 7 tygodniowych warsztatów.

Praca studentów oparta jest o szkice.