Projektowanie wstępne

mgr Agnieszka Mazurek, asyst.

mgr Małgorzata Paruch-Piotrowska, asyst.

dr Bartłomiej Pawlak, ad.

Tematem rozpoczynającym zajęcia jest ANALIZA PRODUKTU, podczas którego studenci dokonują analizy funkcjonalnej, ergonomicznej oraz możliwości ulepszenia wybranego przedmiotu codziennego użytku obsługiwanego jedną lub dwoma dłońmi.

Zadanie to rozwija zdolności obserwacji, analizy i syntezy. Uczy samodzielnego wyciągania wniosków, komentowania i krytykowania rzeczywistości. Kolejne tematy CERAMIKA, DREWNO, PAPIER są prowadzone jednocześnie przez poszczególnych dydaktyków. Studenci pierwszego roku studiów pierwszego stopnia podzieleni są na trzy grupy, w których realizują tematy rotacyjnie. Zajęcia odbywają się we współpracy z warsztatami UAP: pracownią ceramiczną, stolarnią oraz drukarnią, co umożliwia bliższe zapoznanie się z poszczególnymi materiałami. Ważnym aspektem jest rozwój umiejętności manualnych, nauka procesu przygotowywania modeli w skali i prototypów. Studenci uczą się analizy i formułowania odpowiedzi na zadany temat projektowy, ale przede wszystkim uczą się świadomej pracy projektowej, która zawsze jest oparta o konkretne materiały i procesy produkcyjne.

Analiza produktu

Papier

Ceramika

Drewno