Drewno

dr Bartłomiej Pawlak, ad.

Ćwiczenie projektowe polegające na zaprojektowaniu obiektu – STOŁKA – z drewna lub materiałów drewnopochodnych o określonym przeznaczeniu, dla konkretnej osoby lub sytuacji.

Zadanie realizowane jest w cyklu 7 tygodniowych warsztatów.

Praca studentów oparta jest o szkice i modele w skali oraz kończy się w postaci modeli w skali 1:1.

Olga Niesyta / Stołek z funkcją szafki nocnej / I rok studiów I stopnia