Projekty badawcze

prof. dr hab. Marzena Wolińska

dr hab. Łukasz Stawarski, prof. UAP

dr hab. Michał Filipiak, prof. UAP

dr Bartłomiej Pawlak, ad. 

dr Karolina Tylka-Tomczyk, ad.

mgr Agnieszka Mazurek, asyst.

PROJEKTY BADAWCZE 

2022/2023W programie nauczania na studiach magisterskich na kierunku wzornictwo kluczowym elementem jest współpraca z podmiotami gospodarczymi. Zapewnienie stałego kontaktu z przemysłem, nowymi technologiami i praktycznym know-how wpisuje się w strategię realizacji procesu dydaktycznego. Praca ze studentami pierwszego roku studiów drugiego stopnia polega na zasadzie tworzenia zespołów naukowo-badawczych, realizujących powierzone zadania projektowe, przy aktywnym udziale wybranego partnera gospodarczego – co pozwala na urealnienie warunków profesjonalnej realizacji wszystkich elementów procesu projektowego. Założenia finalnych efektów oscylują od konkretnych, możliwych do wdrożenia produktów, po opracowanie innowacyjnych konceptów użytkowania. Tworzone są też zespoły, składające się z różnych konfiguracji pedagogów, w których jedna osoba pełni funkcję kierownika zespołu, a pozostałe członków. Istotne jest wyjście poza schemat pracy w tych samych strukturach personalnych, aby uniknąć pewnej rutyny. Zmiana zestawień personalnych sprzyja otwarciu się na różnorakie doświadczenia i swobodny przepływ idei i kreacji.

FILZBEE

LED’S DESIGN

BRENOR