FILZBEE

Zespół I:

dr Karolina Tylka-Tomczyk, ad. – kierownik projektu

dr hab. Michał Filipiak, prof. UAP

dr Bartłomiej Pawlak, ad. 

Zespół II:

prof. dr hab. Marzena Wolińska 

dr hab. Łukasz Stawarski, prof. UAP

mgr Agnieszka Mazurek, asyst.

Temat badawczy dla studentów 1 roku studiów magisterskich kierunku wzornictwo – semestr letni 2022/23 – realizowany we współpracy Katedry Designu z firmą filzBee Sp. z o.o. – producentem produktów wykonanych z ekologicznego filcu PET.

JA – TY – MY… – komfort i interakcje

Zadanie polegało na zaprojektowaniu strefy we wskazanej w Uczelni przestrzeni, która pozwoli na chwilę zwolnienia, odpoczynku, wyciszenia, rozładowania negatywnych emocji, ale także pobudzenia do działania. Istotne było zdefiniowanie miejsca odosobnienia, ale z drugiej strony również integracji, nawiązywania relacji i tworzenia więzi, wykorzystując elementy budujące atmosferę miejsca – formę, akustykę, światło, kolor…