I Pracownia Rysunku

prof. dr hab. Joanna Imielska

dr Anna Maria Brandys ad.

O rysunku…

Prowadząc pracownię rysunku stawiamy sobie konkretne cele.

Pierwszy cel to przejście od widzenia do poznawania. Doskonalenie warsztatu oraz rozszerzanie środków przekazu jakimi dysponuje rysunek. Podczas spotkań w pracowni dominuje „Człowiek i przedmiot”. Ćwiczenia w pracowni to przede wszystkim obserwacja i „dotykanie” materii. Rysowanie modela i przedmiotów w różnych układach, uwzględnienie proporcji i anatomii oraz podstawowych elementów kompozycji. Rozstrzygane są takie zagadnienia, jak: punkt, linia, płaszczyzna, plama, kontur, faktura, kolor, walor, światłocień i światło, symetria i a-symetria, detal i powiększenie.  Niezwykle ważne jest ciągłe doskonalenie warsztatu oraz rozszerzanie  środków przekazu w sposób „tradycyjny”, jak i w kontekście specyfiki języka jakim jest rysunek. 

Drugi cel to zbudowanie autonomicznego „ja”, ujawnienie indywidualnych zainteresowań, predyspozycji i wrażliwości każdej osoby studiującej. Zdefiniowanie własnej postawy twórczej i wyboru konwencji artystycznej. Trzeci cel to bycie w zespole, tworzenie „wspólnoty” zbudowanej na zasadzie podobieństw i różnic, to „wyjście poza pracownię”, wyjazdy na plenery, organizacja wspólnych wystaw, które są uwieńczeniem całego procesu dydaktycznego. Czwarty cel, to podejmowanie ważnych tematów, w roku akademickim  2022/2023 tematami przewodnimi były: ZACHWYT, EKO-SYSTEM, BIAŁA KARTKA, KRES/ZAKRES, SPOKÓJ/NIEPOKÓJ/RÓWNOWAGA, RENATURALIZACJA, SŁOWA, KTÓRE ROBIĄ WIĘCEJ SZKODY NIŻ POŻYTKU, LELUM POLELUM.

LINK DO SZERSZEJ PREZENTACJI PRACOWNI

Instagram pracowni

Facebook pracowni

 

Joanna Kempska, Eko-system, WGiKW, III rok, jsm

 Liwia Klupś, Lelum polelum, WEAiK, II rok, sps
Dorota Jakubiak, Zachwyt, WEAiK, I rok, sds
 Danuta Kobylacka, Zachwyt, WGiKW, III rok, jsm
 Katarzyna Lamenta, Eko-system, WEAiK, I rok, sds
 Katarzyna Lamenta, Renaturalizacja/Zachwyt, WEAiK, I rok, sds
Natalia Szreder, Zachwyt, WAiW, II rok, sds
J. Osika, Biała kartka, WR, IV rok, jsm
Katarzyna Kwiatkowska, Ślad, WEAiK, I rok, sps