Rysunek 3D

mgr Piotr Koźniewski

Pracownia skierowana była do osób studiujących zarówno zaznajomionych z technologiami VR jak i takich, którzy używali zestawów VR incydentalnie, ale także zupełnie niedoświadczonych.

W trakcie pracowni osoby studiujące poznały ogólną historię VR – wirtualnej rzeczywistości – jako platformy, jako trendu technologicznego, jako nowego medium, które rozprzestrzenia się dzisiaj finansowane przez twórców największej platformy społecznościowej. VR jako medium opiera się zwłaszcza na przestrzennych interakcjach z wielowymiarowymi kontrolerami i zwrotem haptycznym z tych kontrolerów. Narzędziem obowiązującym była platforma sprzętowa Oculus Quest 2 a programem graficznym Gravity Sketch. Osoby studiujące w ramach programu pracowni zaznajomili się z tym zestawem a także mogli wziąć je w użyczenie celem samodzielnej nauki oraz pracy.Po zapoznaniu się i opanowaniu podstawowych technik w ramach narzędzia i pracy indywidualnej, ćwiczebnej, osoby studiujące łączone były w zespoły, w których realizowały zadane tematy. Ważnym elementem pracowni była praca kooperacyjna nad rysunkami 3D, realizowana także zdalnie, przez internet, z wnętrza gogli i aplikacji Gravity Sketch.