VI Pracownia Malarstwa

dr hab. Tomasz Kalitko, prof. UAP

mgr Krzysztof Mętel

Nadrzędnym celem programu pracowni jest rozwijanie twórczego potencjału studenta, a także pogłębienie jego świadomości artystycznej i wrażliwości, wspomagającej proces budowania własnej postawy i tożsamości artystycznej.

Założeniem pracowni jest rozbudzenie ciekawości i wrażliwości w studentach, na otaczający nas świat- zewnętrzny i wewnętrzny, chęci poszerzenia świadomości, poszukiwania prawdy, otwarcia na nowe znaczenia, przemiany nieznanego w znane i przekraczanie granic. Realizacja programu przebiegać będzie w oparciu o dwa zestawy ćwiczeń. W zestawie pierwszym kładziemy nacisk na układy przestrzenne uzupełnione pozującym modelem. Martwe natury- rozbudowane scenografie, tworzą niezwykły nastrój inspirując i wydobywając ze studentów kreatywność. Ta grupa tematów ściśle związana jest z nauką warsztatu umożliwiającego skuteczną artykulację swoich wypowiedzi artystycznych i przeznaczona jest dla studentów studiów licencjackich. Tematy z zestawu drugiego to zbiór haseł, które poprzez otwartość na interpretację odwołują się do wyobraźni oraz zmysłu analitycznego i refleksyjnego studentów. Głównym celem tych ćwiczeń jest praca nad określeniem indywidualnego języka plastycznego studenta, a także zapoznanie studenta z pracą nad określonym tematem. Największy nacisk jednak kładziemy podczas rozmów, korekt i konsultacji na naukę myślenia abstrakcyjnego, oraz umiejętność świadomego budowania obrazu poprzez używanie światła, kompozycji i koloru, co wzbogaca naszych studentów w realne narzędzia do realizacji swoich prac, nie tylko malarskich.