II Pracownia Rzeźby i Otoczenia – Studyjna 

dr hab. Igor Mikoda, prof. UAP

dr Michał Wielopolski ad..

Pracownia ma charakter studyjny, proces dydaktyczny opiera się na indywidualnym podejściu do zamierzeń i realizacji studenta.

Zajęcia odbywają się w formie konsultacji, bezpośredniego kontaktu oraz praktyki warsztatowej wynikającej z procesu kształcenia i prowadzonych ćwiczeń. Pracownia jest dostępna dla wszystkich studentów Wydziału Rzeźby jako kierunkowa oraz wolnego wyboru dla wszystkich studentów UAP.

Zasadniczym zadaniem programu pracowni jest rozwijanie kompetencji i umiejętności związanych z pracą z modelem – studium z natury oraz celów własnych studenta będących wynikiem procesu, obserwacji, rzetelnej analizy i interpretacji natury. Studium jest rudymentem działań, bodźcem i istotnym aspektem realizowanych projektów, mającym na celu stymulować świadomość i prowokować do kreatywnych działań. Student poszerza wiedzę i umiejętności posługiwania się różnymi środkami wyrazu, przy zachowaniu właściwej dyscypliny warsztatowej. Taka forma działań jest istotnym elementem programu pracowni i służy kształtowaniu otwartej i świadomej osobowości artystycznej, wytycza ścieżkę poszukiwań własnej tożsamości twórczej.