IV Pracownia Rzeźby i Działań Przestrzennych

prof. dr hab. Sławomir Brzoska

dr hab. Rafał Górczyński, prof. UAP

Zajęcia w 4 Pracowni Rzeźby i Działań Przestrzennych mają charakter poszukiwania „istoty” przestrzeni, znajdującej się poza emocjonalnością, narracyjnością i iluzo-rycznym odniesieniem do tego, co poza rzeźbą. 

Pracownia jest rodzajem laboratorium, w którym rodzą się i ścierają ze sobą myśli oraz idee. Prawdziwa przestrzeń pracy nie powinna ograniczać się do tych czterech ścian. Tak, jak dobór odpowiednich środków plastycznych podporządkowany być powinien najodpowiedniejszemu ukazaniu konkretnej „sytuacji rzeźbiarskiej”, tak powinno się dla tej sytuacji odnaleźć lub stworzyć najlepszą przestrzeń.

Studenci nakłaniani są do poznawania nowych środków wyrazu, nowych mediów. Pracownia dysponuje dwiema przestrzeniami. Jedna to miejsce pracy oraz korekt, druga ma charakter galeryjny, z profesjonalnym oświetleniem i wyciemnieniem, pozwalająca studentom ćwiczyć się w aranżowaniu instalacji oraz świadomym organizowaniu przestrzeni.