I Pracownia Rysunku 

prof. Jacek Strzelecki 

dr Adam Gillert, ad.

Przy myśleniu obrazem rysunek jest pierwszym, najbardziej naturalnym odruchem i bezpośrednim zapisem reakcji na otoczenie, napotkaną sytuację, nastrój chwili.

Może być notatką – koncepcją dla powstania obrazu, rzeźby, kompozycji przestrzennej. Może być także skończonym dziełem – spełnieniem artystycznych wizji. Wszystko to sprawia, że rysunek jest najbardziej osobistym przekazem wrażliwości i indywidualności. Studia w pracowni mają na celu pogłębienie umiejętności manualnych, technologicznych oraz poznanie zasad kompozycyjnych. Duży nacisk położony jest na rozwijanie indywidualnego podejścia do postawionych problemów, poszukiwanie własnego języka przekazu odpowiedniego dla tych poszukiwań doboru narzędzi i technologii.

Facebook Pracowni

Poprzednie edycje

2022 | 2021 | 2020